logo1 1

National H-index Ranking – міжнародний некомерційний рейтинг, який створено з метою прозорого та уніфікованого ранжування університетів, наукових організацій та установ, що спеціалізуються на наукових дослідженнях. Ключовим показником при цьому виступає індекс Гірша як відома, популярна та стабільна метрика у сфері наукових досліджень. Над реалізацією проєкту працює група вчених з США, Великої Британії, України, Нідерландів, Туреччини.

Ранжування організацій в Ukrainian National H-index Ranking відбувається шляхом оцінки продуктивності наукових досягнень, що робить рейтингові показники більш об’єктивними та консолідованими. Укладання рейтингових списків спрямоване на національний вимір науки, оскільки оцінює показники дослідницьких організацій всередині країни. Така позиція розробників рейтингу спрямована вирішити проблему «розмиття» державного аспекту в умовах глобалізації суспільства у сфері наукових досліджень. Такий підхід покликаний зміцнити внутрішню науково-публікаційну політику та продуктивність всередині країн для більш гармонійної їх репрезентації на міжнародній арені.

Ukrainian National H-index Ranking може бути корисним для університетів, наукових організацій, фондів підтримки науки, урядових та громадських організацій, що прагнуть оцінити дослідницькі можливості та досягнення в різних областях наукових досліджень.

У чому унікальність Ukrainian National H-index Ranking?

  • Єдиний у світі рейтинг, що оцінює наукову продуктивність на основі консолідованого показнику індексу Гірша з відкритих джерел та баз даних (Scopus, Web of Science, Google Scholar).
  • Ранжування дослідницьких організацій відбувається за національним принципом, що забезпечує максимально об’єктивний компаративний аналіз даних.
  • Використовує прозорі показники та індикатори, що спонукає до поширення Ініціативи відкритого доступу.
  • Оцінює наукову діяльність не лише університетів, але й наукових організацій, бізнес-ініціатив та усіх установ, діяльність яких спрямована на проведення наукових досліджень.
  • Використовує авторську методологію, в основі якої лежить органічне поєднання передових технологій машинного аналізу та ручна обробка даних.
  • Враховує реальні потреби наукових установ шляхом оперативного перерахунку показників за унікальною методологією.
  • Оцінює позиції як окремих наукових організацій всередині країни, так і активність дослідників в межах окремої установи, що забезпечує багаторівневий ранжований аналіз.

cili

  cili 1

Збір і систематизація даних

В процесі формування ранжованих списків враховуються показники наукової діяльності університетів, наукових установ, бізнес-ініціатив та інших організацій, що тим чи іншим чином орієнтуються на проведенні досліджень та впливають на формування повістки в науковому просторі країни.

Дані для укладення рейтингу збираються з відкритих ресурсів, наприклад Google Scholar, та напівзакритих, зокрема Scopus та Web of Science. Ключовою метрикою для розрахунку показників є індекс Гірша як знаний та зрозумілий індикатор продуктивності наукометричного світу. Для розрахунків використовується авторська методологія, що поєднує декілька способів та рівнів узагальнення.

Перерахунок показників відбувається двічі на рік, у травні та листопаді, що забезпечує максимальне врахування потреб наукових установ (див. розділ «Методологія»). Дорожня карта Ukrainian National H-index Ranking в подальшому передбачає ще більш регулярний перерахунок показників. Розробники методології ставлять перед собою мету створити необхідні умови для створення актуальної переоцінки індексу Гірша в режимі реального часу.

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]