Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Юлія: Доброго дня, допоможіть ,будь ласка знайти літературу по темі: Вплив гаджетів, чи інших електронних ...

Юліє, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Вплив гаджетів, чи інших електронних засобів на психічний стан людини( дитини, дорослого, підлітка)

 1. Дудка, Т. М. Гаджети та діти: користь чи небезпека [Текст] / Т. М. Дудка, Ю. М. Волков // Безпека життєдіяльності. – 2020. – № 1. – С. 27–28.
 2. Гаджети в школі [Текст] / В. Косик, С. Литвинова, О. Мельник [та ін.] ; упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шкільний світ, 2017. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1 : 27,00.
 3. Ориняк, В. М. Соціальна профілактика гаджет-залежності підлітків [Текст] : бакалаврська робота : спеціальність 231 "Соціальна робота" / В. М. Ориняк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ФПП ; наук. кер. Л. Й. Петришин. – Тернопіль, 2020. – 70 с.
 4. Панг, А. С.-К. Гаджет-залежність [Текст] : як отримувати інформацію, не руйнуючи себе та інших / Алекс Сучжон-Кім Панг ; пер. з англ. В. Луненко. – Харків : Ранок : Фабула, 2020. – 320 с. 
 5. Синюшко, Н. Інтернеті гаджет-залежності в дітей [Текст] : всеобуч для батьків / Наталія Синюшко // Соціальний педагог. – 2018. – № 3. – С. 30–32. – Бібліогр. в кінці ст.
 6. Чабала, Т. М. Демонстрація результатів, або використання гаджетів на уроці [Текст] / Т. М. Чабала // Інформатика в школі. – 2016. – № 1. – С. 7–8.
 7. Вплив комп'ютерних ігор на здоров'я дітей. Профілактика комп'ютерної залежності. підсумок за темою [Текст] : [урок основ здоров'я : 3 кл.] / за заг. ред.: В. Г. Висторонського, Л. В. Новохацької // Початкова освіта. – 2014. – № 11. – С. 55–57.
 8. Антосік, С. О. Вплив комп'ютера на здоров'я дитини. Виховний захід [Текст] : тиждень основ здоров'я / С. О. Антосік // Основи здоров'я. – 2016. – № 7. – С. 39–43.
 9. Гірченко, О. Л. Комп'ютерні ігри як фактор впливу на тривожність дітей молодшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Гірченко Олена Леонідівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2010. – 18 с.
 10. Дуброва, Т. Вплив комп'ютерних ігор на особистість дитини [Текст] / Т. Дуброва // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 8. – С. 26-30.
 11. Заверуха, М. Комп'ютерно-опосередковане спілкування та його вплив на розвиток мови [Текст] / Маріанна Заверуха // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2013. – С. 198–202. – Бібліогр. в кінці ст.
 12. Костенко, А. Вплив комп'ютера на здоров'я людини [Текст] : тренінг для дорослих і дітей / А. Костенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 6. – С. 24-27.
 13. Лаврентьєва, Г. П. Вплив комп'ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток особистості дитини в підготовці до школи [Текст] / Г. П. Лаврентьєва // Нові технології навчання. – 2004. – Вип. 39. – С. 67-77.
 14. Муравицька, О. Попередження виникнення комп'ютерної залежності, негативного впливу ІКТ на фізичне і психічне здоров'я школярів та десоціалізації учнів у сучасному інформатизованому суспільстві [Текст] / Олена Муравицька // Інформатика. Шкільний світ. – 2013. – № 16. – С. 13–17.
 15. Чіковані, О. О. Вплив комп'ютера на здоров'я дитини [Текст] : [батьківські збори] / О. О. Чіковані // Виховна робота в школі. – 2011. – № 11. – С. 22-24.
 16. Чорна, В. В. Вплив комп'ютерних ігор на психофункціональний стан дітей [Текст] / В. В. Чорна // Довкілля та здоров’я. – 2009. – № 1. – С. 54-58.
 17. Чуяс, О. В. Вплив комп'ютера на психіку дитини [Текст] / О. В. Чуяс // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2013. – № 7. – С. 85–98.
 18. Чуяс, О. В. Вплив комп'ютера на психіку дитини [Текст] : поради батькам / О. В. Чуяс // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 5. – С. 29-35.
 19. Чуяс, О. В. Вплив комп'ютера на психіку дитини [Текст] : поради батькам / О. В. Чуяс // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 5. – С. 11-17.
 20. Костенко, А. Вплив комп'ютера на здоров'я людини [Текст] : тренінг для дорослих і дітей / А. Костенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 6. – С. 24-27.
 21. Лаврентьєва, Г. П. Вплив комп'ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток особистості дитини в підготовці до школи [Текст] / Г. П. Лаврентьєва // Нові технології навчання. – 2004. – Вип. 39. – С. 67-77.
 22. Муравицька, О. Попередження виникнення комп'ютерної залежності, негативного впливу ІКТ на фізичне і психічне здоров'я школярів та десоціалізації учнів у сучасному інформатизованому суспільстві [Текст] / Олена Муравицька // Інформатика. Шкільний світ. – 2013. – № 16. – С. 13–17.
 23. Шпак, О. М. Вплив пізнавальних психічних функцій на розумову працездатність учнів - майбутніх операторів комп'ютерного набору [Текст] : Дипломна робота / О. М. Шпак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, психолого-педагогічний ф-т ; наук. кер. Т. Б. Семків. – Тернопіль, 2
 24. Судакова, І. Є. Комп'ютерні технології навчання та їх вплив на психічні стани студентів [Текст] / І. Є. Судакова // Проблеми освіти. – 2008. – Вип. 56. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.
 25. Чайка, Г. В. Вплив комп'ютерних технологій на розвиток пізнавальних здібностей особистості [Текст] / Г. В. Чайка // Духовність як основа консолідації суспільства. – 1999. – Т. 16. – С. 415–418. – Бібліогр. в кінці ст.
 26. Рибачук, А. В. Вплив комп'ютерних технологій на інтенсифікацію навчання у вищій школі [Текст] / А. В. Рибачук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, C. .Гончаренко та [ін.] ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Київ ; Вінниця : ДОВ "Вінниця", 2006. – Вип. 10. – С. 442–445. – Бібліогр. в кінці ст.

Довідку підготувала С. Б. Тененьська

27 березня 2024 р., 26 джерел


Середа, 27 березня 2024
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]