Положення про «Електронну довідку» наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. «Електронна довідка» (ЕД) є частиною довідково-інформаційної роботи бібліотеки.

Головна мета ЕД – довідкове обслуговування віддалених користувачів бібліотеки, надання відповідей на питання у режимі віддаленого доступу (через мережу Інтернет).

1.2. На запити користувачів відповідають працівники довідково-бібліографічного відділу, при потребі залучаються фахівці науково-методичного відділу та інших підрозділів бібліотеки.

1.3. Право на користування ЕД має будь-який користувач незалежно від віку, рівня освіти, статі, національності, місця проживання, а також від того, чи є він читачем бібліотеки.

1.4. Джерела виконання запитів:

- традиційний довідково-бібліографічний апарат (система каталогів і картотек бібліотеки, довідкові та бібліографічні видання);

- електронний каталог бібліотеки;

- ресурси Інтернет;

- архів виконаних довідок та інші.

1.5. Диспетчеризацію, координацію, облік та контроль за надходженням ЕД, їх моніторинг та розміщення довідок на сайті здійснюює  працівник відділу автоматизації та інформаційно-бібліотечного сервісу.

1.6 Відповідальність за якість інформації ЕД несе фахівець, який її виконує.

1.7 Програмна підтримка здійснюється відділом автоматизації.

1.8 Основні умови виконання «Електронної довідки»:

- загальнодоступність та безкоштовність;

- оперативність виконання;

- обов'язковість обробки запиту та надання відповіді;

- у випадку відсутності потрібної інформації – обов'язкове повідомлення користувача;

- конфіденційність особистої інформації користувачів.

II. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право:

2.1 На самостійний пошук інформації на сайті бібліотеки, в "Архіві виконаних довідок";

2.2 На посилання до Інтернет-ресурсу, на якому знайдено потрібну інформацію для самостійного скачування користувачем;

2.3 На отримання бібліографічної консультації.

«Електронна довідка» виконує запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання, законодавчих і нормативних актів;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні запити, виконання яких не потребує складного бібліографічного пошуку (підбір літератури за конкретною темою - до 10 назв);

- запити про уточнення бібліографічних даних видання.

2.4. Питання ставляться у довільній формі українською або російською мовами. Відповідь на запит знаходиться на сайті бібліотеки (Е-довідка).

Більш повний список літератури користувач може знайти самостійно у електронному каталозі : http://www.library.tnpu.edu.ua, традиційних каталогах та картотеках наукової бібліотеки ТНПУ.

IIІ. ОБМЕЖЕННЯ

3.1. «Електронна довідка» працює у робочі дні з 10.00 до 16.00 год. У вихідні та святкові дні запити не приймаються.

3.2. Приймається 5 (п'ять) довідок на добу.

3.3. Від одного користувача приймається один запит.

3.4. Кожен запит має містити лише одне питання (при наявності декількох запитань бібліограф відповідає на одне за вибором всі інші ігноруються).

3.5. Відповіді на запити виконуються в порядку їх отримання протягом 3-5 робочих днів залежно від складності.

3.6. Довідки про наявність книги на полицях не надаються.

3.7. Кількість джерел за тематичним запитом обмежена – не більше 10 назв, включаючи посилання на ресурси Інтернет.

3.8 Не надаються скановані тексти документів.

ВІДПОВІДІ НЕ НАДАЮТЬСЯ на запити:

- пов'язані з наданням готових текстів рефератів, курсових, дипломних, наукових робіт і т.п. та пошуком їх у мережі Інтернет;

- пов'язані з наданням інформації комерційного характеру (купівля-продаж і т.п.);

- запити, що потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації, які відсутні в бібліотеці;

- пов'язані з розв'язанням математичних, фізичних, хімічних та інших задач, перекладом текстів; пошуком цитат;

- пов'язані з наданням інформації розважального характеру (розв'язування кросвордів, участь у інтелектуальних іграх, вікторинах та інших конкурсах).

Не надається інформація, спрямована на порушення чинного законодавства.

Не надсилаються електронні копії документів, а лише надаються довідки про наявність документів у бібліотеці.

Не приймаються запити, виконання яких виходить за рамки технічних та організаційних можливостей бібліотеки.

Ми залишаємо за собою право видаляти некоректні питання.

За систематичні грубі порушення умов користувач може бути позбавлений можливості задавати нові питання.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]