logo1

 1.  Система пошуку у відкритих архівах України
 2.  ELARTU - Інституційний репозитарій Тернопільського державного технічного університет у імені Івана Пулюя
 3.  ARRChNU - Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 4.  eKhNUIR Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 5.  eKMAIR – Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 6.  elONUar - Eлектронний архів-репозитарій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 
 7.  eSSUIR - Електронний архів Сумського державного університету
 8. eUABIR - Інституційний репозитарій Української академії банківської справи
 9.  АНТРОПОС - центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка
 10. Електронна бібліотека Житомирського державного університету
 11.  Електронний архів наукових публікацій бібліотеки Львівської Політехніки
 12.  Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»
 13. Цифровий репозитарій Харківської національної академії міського господарства ім. О. М. Бекетова
 14. ELibUkr-OA  – мультидисциплінарний відкритий електронний архів для науковців України
 15. eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій
 16. Репозитарій Харківського національного медичного університету
 17. eEast-UkrNUIR - інституційний репозитарій СНУ ім. В. Даля
 18. Електронний архів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 19. eScriptorium - архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти
 20. Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 21.  Електронний репозиторій Вінницького національного аграрного університету
 22. Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
 23.  Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
 24. Електронна бібліотека НАПН України
 25. Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 26. ElAr - Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки
 27. iRKNEU - Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
 28. Електронний архів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
 29. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
 30. Електронний архів Національного фармацевтичного університету
 31. ElarKhNU - інституційний репозитарій Хмельницького національного університету
 32. ENPUIR - електронний архів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
 33. eIRPSTU - Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету
 34.  Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
 35. Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії
 36. Електронний репозиторій Cумського національного аграрного університету
 37. Інституційний репозиторій Київського університету ім. Б. Грінченка
 38. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 39. Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету
 40. Репозитарій Дніпропетровської медичної академії
 41. Електронний архів ДонНТУ м.Покровськ
 42. ІР Поліського національного університету
 43. Електронний архів Запорізького державного медичного університету 
 44. EIRZNTU - Електронний Інституційний репозитарій Національного університету "Запорізька політехніка"
 45. Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 46. erKNUTD - електронний архів Київського національного університету технологій та дизайну
 47. eKSPUIR - Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 48.  Репозиторій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
 49. Інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету
 50. erNAU – Інституційного репозитарію Національного Авіаційного Університету
 51. eIRAISE - Електронний інституційний репозитарій Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"
 52. eDonNUIR Електронний архів Донецького національного університету 
 53. Інституційний репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 54. IRHlukhivNPU – Інституційний репозитарій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 55. Інституційний репозиторій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
 56. MSU Repository – Репозитарій Мукачівського державного університету 
 57. eONEUIR – Інституційний репозитарій Одеського національного економічного університету
 58. eNUOLAIR – Інституційний репозитарій Національного університету „Одеська юридична академія“ 
 59. OSACEAeR – Загальноакадемічний репозитарій Одеської державної академії будівництва та архітектури 
 60. Інституційний репозитарій бібліотеки Одеського державного екологічного університету
 61.  Репозитарій Полтавського державного медичного університету
 62. IRPNPU – Електронний архів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
 63. Репозитарії Західноукраїнського Національного Університету
 64. eNTUKhPIIR – Електронний репозитарій Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут
 65. eNULAUIR – Архів-репозитарій Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого“
 66. Інституційний репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ
 67. Електронна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва
 68. Інституційний репозитарій Херсонської державної морської академії
 69. Репозитарій Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»
 70. irNASAA – Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу “Національної академії статистики, обліку та аудиту”
 71. еSevNTUIR – репозиторій Севастопольського національного технічного університету
 72. IRChNUT — електронний архів Чернігівського національного технологічного університету
 73. Old Printed Books – репозитарій європейських раритетних видань, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 74. Електронне сховище Уманського національного університету садівництва
 75. еKSMTU-Repository – Репозиторій Керчинського державного морського технологічного університету

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]