«Майстер історичного роману»

(до 95-річчя від дня народження

Юрія Михайловича Мушкетика (1929–2019),

українського прозаїка)

 

   «Література для мене – це життя»00

/Ю. Мушкетик/

 

   Юрій Мушкетик належить до числа помітних особистостей у царині красного письменства…

/Євген Гуцало/

 

   Юрій Мушкетик – визнаний майстер сучасної української прози, літературний критик, лауреат державної премії ім. Т. Шевченка, автор багатьох повістей та романів. присвячених історії нашої країни, один із найвідоміших українських письменників, який ще за життя став класиком.

   Прізвища шанованих рецензентів його творчості – Валерія Шевчука, Олекси Мишанича, Миколи Жулинського, Юрія Смолича, Леоніда Новиченка, Віталія Дончика, Лариси Мороз – засвідчують про його особливе місце в історії української літератури.

   Його творчість відображає історичний розвиток держави і роль особистості в ньому, автор надзвичайно чутливий до ритмів життя.

   За три десятиліття літературної праці опублікував більше десяти романів, низку повістей і збірок оповідань.

   Юрій Мушкетик плідно працював на літературній ниві, створюючи глибокі образи, ведучи пошуки нових форм і засобів вираження важливих проблем сучасності, зробивши основним об’єктом дослідження людину.

   Народився Юрій Михайлович Мушкетик 21 березня 1929 року в селі Вертіївці на Чернігівщині в сім’ї службовця. Дитинство письменника припало на передвоєнні роки, які залишили глибокий слід на все життя.

   Дитинство та юність письменника не були безхмарними, а суворі випробування, як свідчить його літературна праця, визначили ставлення до світу, виробили систему художніх уявлень та естетичних смаків.

   Після закінчення середньої школи юнак вступив на філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1948–1953), що стало ваажливою біографічною віхою. Саме тоді Ю. Мушкетик розпочав свою літературну діяльність й утверджувався як майстер прози. Після закінчення університету ще три роки навчався в аспірантурі при кафедрі української літератури.

   Понад п’ятнадцять років (починаючи з 1956 р.) Ю. Мушкетик віддав роботі в редакції часопису «Дніпро»: спочатку відповідальним секретарем, потім заступником редактора, і зрештою, головним редактором журналу. За роки творчої діяльності встиг дуже багато: написав численні оповідання, літературознавчі нариси, фантастично-пригодницьку літературу для дітей, книги повістей, романи.

   Письменницьку роботу Мушкетик вдало поєднував із громадською діяльністю: був керівником Київської письменницької організації, Національної спілки письменників України (1986–2001), депутатом Верховної Ради УРСР, заступником голови Комітету з Державних премій імені Т. Г. Шевченка, сприяв налагодженню діяльності Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка та Народного Руху. Виступав з патріотичними статтями, де йшлося про детальніше вивчення української історії, проблеми збереження історичної пам’яті, виховання патріотизму серед підростаючого покоління та роль у цьому процесі митця.

   Юрій Мушкетик отримав звання Героя України (2009) за самовіддане служіння Україні на літературній ниві, утвердження високих моральних та художніх цінностей, багаторічну творчу та громадську діяльність. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, «Знаком пошани», Почесною відзнакою Президента України (1996), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (1999), за роман «Рубіж» удостоєний Державної премії СРСР (1987), за роман «Позиція» – Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1980), за роман «Крапля крові» – Республіканської премії ім. М. Островського (1965), відзнакою «Золотий письменник України» (2012), медаллю «Івана Мазепи» (2016), медаллю «Олександра Довженка» (2018) – за визначний внесок в українську літературу.

   Творчість Ю. Мушкетика була й залишається за своєю тематикою і проблематикою на вістрі життя вже XXІ ст. Його висока естетична та громадянська позиція, гостропроблемні твори та їхня новаторська суть поставили автора в ряди борців за національне й духовне відродження. Твори Ю. Мушкетика перекладені мовами багатьох країн.

   Мушкетик прагнув відобразити різні періоди життя суспільства, розглядав різноманітні життєві ситуації, висвітлював різні соціальні верстви населення. Він пильно спостерігав за дійсністю, тому герої його творів такі реальні, а проблеми, яких він торкався, такі актуальні.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

Бібліографічний огляд літератури

 

1

   Мушкетик Ю. Біла тінь : роман / Ю. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 246 с.


   У романі автор намагається проглянути в глибінь молодої душі, зрозуміти, що рухає людиною в добрі та злі, кидає її у прірву пристрасті, страждань, возносить.
   Це історія кохання двох молодих науковців та родинного життя двох старших, це історія самовизрівання характерів з перемогами над собою і поразками в горнилі гострих психологічних колізій. 

2

   Мушкетик Ю. М. Вернися в дім свій : роман / Юрій Мушкетик. – Київ : Рад. письменник, 1981. – 375 с.


   У центрі твору – образ архітектора Тищенка, людини чистої, відданої справі, людини високих прагнень і моралі.
   Автор досліджує вічні питання добра, справедливості, обов’язку перед собою і суспільством. Він ставить персонажів у складні життєві ситуації, які вимагають від них граничного напруження волі, повного й глибокого виявлення найкращих людських якостей, а також показує своїх героїв у їхньому нелегкому коханні.

3

   Мушкетик Ю. М. Віхола : роман / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1983. – 304 с.


   У романі розповідається про ті дні Великої Вітчизняної війни, коли ворог просувався на Схід і, крім загальної ненависті до нього, у людей виникло чимало сімейних, побутових та інтимних проблем. Війна, немов лакмус, відчувала людей, породжувала пристрасті, ламала чи загартовувала їх для боротьби.
   У цій страшній кривавій завірюсі зіткнулися долі трьох молодих людей, Віри, Михайла та його дружини Проні.
   Письменник глибоко і тонко досліджує внутрішню мотивацію почуттів та вчинків своїх героїв, їхню готовність до подвигу, їхню відданість високим та гуманним ідеалам.

4

   Мушкетик Ю. М. Гетьманський скарб : роман / Юрій Мушкетик. – Київ : Спалах, 1993. – 432 с. – (Історія України в романах)


   У романі «Гетьманський скарб» письменник досліджує проблему пошуку легендарного скарбу наказного гетьмана Полуботка.
   Події роману показані очима молодого козака Івана Сулими, закоханого в Улясю – дочку гетьмана Івана Скоропадського. Палке кохання, насильницька розлука закоханих, таємні та випадкові зустрічі, страждання, сльози – і все це на тлі тяжкої політичної боротьби українського народу в ХVІІІ столітті, підступів, зрад, смертей і пошуку головного скарбу – духовного.

5

   Мушкетик Ю. М. Дороги, які нас вибирають. Книга спогадів / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2020. – 348 c. – (Мемуари та щоденники).


   Книгу спогадів Юрій Мушкетик писав у різні роки. Він згадує добу, яка докорінно різниться від нинішньої, проте водночас є чутливим і до ритмів тогочасного життя, змін у суспільстві, літературі, світовідчуванні самої людини.
   Перший розділ містить спомини про дитинство, шкільні та студентські роки.
   Другий – присвячений роботі Ю. Мушкетика на посаді головного редактора журналу «Дніпро», а згодом голови Спілки письменників України. У ньому письменник описує свої перші кроки на літературній ниві, співпрацю з багатьма видатними, як М. Рильський, О. Гончар, І. Драч та ін., дає оцінку їхній творчості, суто людським рисам, висвітлює трагічні та комічні події з життя письменницького середовища.
   Останній розділ це окремі описи, замальовки, зауваги, міркування з різних царин життя і красного письменства.
   До видання увійшла остання повість Ю. Мушкетика «Недоспівана пісня (Маруся Чурай)». Книга спогадів дасть змогу глибше зрозуміти авторський образ і сутність творів Ю. Мушкетика, тогочасний літературний процес та цензуру, стане для читачів, особливо молодих, зрізом доби.

6

   Мушкетик Ю. М. Жорстоке милосердя. Міст через ніч : роман, повість / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1983. – 438 с. – (Звитяга).


   Автор звертається до подій Другої світової війни. З концтабору в Німеччині втікають четверо військовополонених. Події в романі та повісті проходять крізь життя і свідомість героїв – людей мужніх, безстрашних, вольових, благородних і чесних, що здатні подолати будь-які перешкоди на шляху до звільнення Батьківщини, до щастя.
   Цей шлях до волі неймовірно тяжкий. Лише одному з чотирьох вдається вирватися зі смертельного кола. Водночас попри буремні події, захоплива сюжетна лінія про зраджену віру в кохання та дружбу, в романтику юнацької вірності і винагороду за страждання. 

7

   Мушкетик Ю. Іду на ви : повість, мала проза / Юрій Мушкетик ; передм. М. Г. Жулинського. – Харків : Фоліо, 2019. – 188 с.


   У «повісті давно минулих літ» – «Іду на ви» Юрій Мушкетик відтворив життя кочівних племен, атмосферу чільного града Київської Русі – Києва. В центрі оповіді – юний русич Бус, який потрапив у полон до племені половчан і після різних пригод та випробувань повертається до свого роду і народу – до русів, полян, тобто – слов’ян.
   Статті, оповідання, повісті, романи, новели на історичну тематику Ю. Мушкетик вибудовує на реальних подіях і постатях, але їх можна жанрово уточнити, як новела-версія, оповідання-гіпотеза, повість-диспут, роман-дослідження… Трагедійність його творів, що просякнуті гіркою правдою ХХ століття і століть минулих («Суд», «Солодке життя Оникія», «Козаки», «Українці донині, нині, прісно і вовіки віків»), якась озонна, катарсисна, вона очищує душу, наче знімає з неї тягар безневинної вини, в ній лунає чистий голос правди…

8

   Мушкетик Ю. М. На брата брат : роман / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2007. – 319 с. – (Історія України в романах).


   У романі «На брата брат» відтворено події, що розгорталися в Україні за часів гетьмана Виговського, коли після смерті Богдана Хмельницького боротьба за державну незалежність вилилася у братовбивчу війну. Через долі героїв роману братів Журавок автор зображує страшну трагедію цієї війни: люди однієї крові стають ворогами – брат іде на брата – і голови свої кладуть, не здобувши ні слави, ні волі, ні правди.
   Юрій Мушкетик наголосив, що головна причина Руїни і всіх подальших невдач українців у боротьбі за державну незалежність – відсутність єдності в самому народі – розбрат.

9

   Мушкетик Ю. М. Позиція : роман / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1982. – 325 с.

 

   Цей роман про тогочасне село. В центрі уваги голова передового колгоспу, людина принципова, непоступлива, вмілий організатор, чуйний товариш і люблячий батько.
   Те, чого він домігся, далося йому нелегко. І саме ця боротьба голови за все прогресивне в господарстві, за нову людину, його власна складна доля, переплетення її з долями інших близьких йому людей і стали основою роману.

10

   Мушкетик Ю. М. Рубіж : роман / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 462 с.


   У романі зображено моральне протиборство представників молодшого і старшого поколінь.
   Труд, любов, гострі морально-етичні проблеми села змальовано письменником. Це гостро-сюжетний твір, в якому діють герої з нелегкими долями.
   Об'єднують їх клопоти про розквіт рідного краю, про виховання духовно багатої, гармонійно розвиненої особи, прагнення до миру, добра і справедливості.
   Автор майстерно дослідив і психологічно переконливо розкрив негідні методи керівництва та спосіб життя, що є прямим породженням командно-адміністративної системи у сільському господарстві.

11

   Мушкетик Ю. М. Селена : повісті та оповідання / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 364 с.


   Центральною в книзі є проблема людської моралі, складні, і багато в чому не розв’язані питання духовного становлення людей як в давноминулі часи, так і в наші днів.
   На яскравих, колоритних постатях з різних періодів історії автор простежує, як проходила боротьба добра зі злом, утверджувалась віра у високі суспільні ідеали.
   Зокрема, зображено події епохи середньовіччя Давньої Греції – часів правління царя Діонісія, діяльності філософа Платона. Автором засуджено керування тирана Діонісія, возвеличено прагнення Платона щодо справедливого керування державою, посилаючись на розумні закони.

12

   Мушкетик Ю. Смерть Сократа : повісті, оповідання / Ю. М. Мушкетик. – Харків: Фоліо, 2008. – 318 с.


   Історія давньогрецького філософа і мислителя Сократа добре всім відома: він вибрав смерть від отрути, але не відмовився від своїх поглядів.
   У своїй повісті «Смерть Сократа» Юрій Мушкетик показує на цьому прикладі, що питання вибору істини, безкомпромісність є актуальним і в наш час.    Його Сократ викликає величезну повагу передусім твердістю свого духу, адже він розуміє, що головне для людини – жити за законами своєї совісті.
   До книжки увійшли також повісті «Суд над Сенекою», «Жовтий цвіт кульбаби», «Селена» та «Літній птах на зимовому березі».

13

   Мушкетик Ю. М. Суд над Сенекою : повісті / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1978. – 325 с.


   Вітчизна і мати – вони неподільні, вони завжди в нас. Один раз не втримавшись на найвищому гребені в час воєнних випробовувань, Микола зрозумів, що втратив, їх Обох. Ніхто не знає про невигойний біль у його душі, а Микола постійно карається найвищим судом – власною совістю, шукає шляхів, як спокутувати свою провину. Повість так і називається – «Біль».
   Митець і мистецтво, пошук і творчий поступ уперед – таке коло питань зачіпає автор у повісті «Старий у задумі».
   Сюжет третьої повісті складає дещо жартівливий, а в чомусь і серйозний суд, який влаштовують студенти-юристи над давньоримським філософом і поетом (вихователем Нерона) Сенекою. Щирі, безпосередні, безкомпромісні, вони шукають вічних істин у мудростях і подіях тисячолітньої давності, не помічаючи, як у щоденному своєму житті, в праці, в коханні і в дружбі віднаходять сьогоденні живі і справжні істини.

 14

   Мушкетик Ю. Час звіра : роман, повість / Ю. Мушкетик. – Київ : Ярославів Вал, 2014. – 456 с.


   Книга «Час звіра», у яку увійшов однойменний роман та повість «Така її доля», видана видавництвом «Ярославів Вал» до 85-річного ювілею Юрія Мушкетика.
   Ця книга про нелюдські випробування української людини. Про місію матері в цьому пекельному світі. Про подвиг української матері.
   І ця книга про те, як нині чи не все продається в Україні. І про те, що може ота єдина, ота справжня любов...

15

   Мушкетик Ю. М. Яса : роман / Ю. М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1990. – 831 с. – (Бібліотека іст. прози).


   Талант Ю. Мушкетика як історичного романіста найповніше розкрився в романі "Яса", над яким письменник почав працювати ще на початку 70-х років і зумів завершиш лише тоді, коли відкрилися можливості для правдивого висвітлення історії України. В романі охоплено хронологічно невеликий період (1673–1675), коли Україна вела війну з турецькими загарбниками, відтворено героїчну оборону Ладижина від османів.
   Автора хвилює недостатня об'єднаність українського народу, недостатня згуртованість перед лицем загарбницьких нападів сусідів, розбрат, що почався після смерті Б. Хмельницького.
   Роман «Яса» – це велике епічне полотно, в якому наскрізно простежується вболівання письменника за долю рідної землі. Він довів, що героїзм народжується не на порожньому місці, а там, де є високі патріотичні почуття. Іван Сірко – яскрава постать як в історії, так і в літературі. У романі він вступає в стосунки з дійсними історичними постатями.

 

Підготувала С. Б. Тененьська

Березень 2024 р., 15 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]